om stenen

Stenen väger ca 15 ton och är ca 3 meter bred och 1.5 meter hög. Den kommer från området omkring Bukollen, ett fjäll i Flå kommun. Fjället ligger i södra delen av naturområdet Vassfaret. Flå kommun ligger ca 12 mil nordväst om Oslo.

Vassfaret var en viktig bas för den norska motståndsrörelsen under andra världskriget. Fjällpartiet och sjöarna runt Vassfaret var en av de mest omfattande mottagningsplatserna för leveranser från England som gav understöd till Norges befrielsekamp. I området fanns även träningsläger för motståndsrörelsen.

Stenen transporterades hösten 1982 till Ingenjörsvapnets skola och övnings-avdelning på Hvalsmoen, ett numera nerlagt militärläger i Ringerikes kommun, strax norr om Hönefoss. Under vintern slutfördes där arbetet med inskrip-tionerna. Stenen blev sedan transporterad till Stockholm 6-8 juni och upprest den 9 juni 1983. Arbetet med att resa stenen skedde med assistans från Svea Ingenjörsregemente.

Alla kostnaderna kring minnesstenen finansierades av norska försvarsdepartementet. Det söktes om bidrag från Norsk kulturråd, men ansökan avslogs med motiveringen att minnesmärket inte var att betrakta som ett konstverk. 

Stenen väger 15 ton. Bilden är från flytten av stenen i maj 2016. Foto Georg Kristiansen.
Fjället Bukollen i naturområdet Vassfaret i Norge där stenen kommer ifrån. Bild från www.geocaching.com/Buvatnet Paradise.

Klicka på bilderna för att förstora.