För mer information

Detta avsnitt är att betrakta som ett urval av litteratur, radio- och filminslag, forskning, undervisningsmaterial, hemsidor etc angående relationen mellan Sverige och Norge under andra världskriget. Avsnittet är under uppbyggnad och tips på mer material välkomnas och kan sändas till mats@svensknorskafonden.org.

På avsnittet E-bok/film återfinns ett antal filmer och e-böcker.

Norsk veteranmuseum

I Furudals Bruk, ca 40 km norr om Rättvik,  finns ett museum som baseras på  de norska polistruppernas historia 1943-45. För mer information se www.norskveteranmuseum.se

Litteratur

Författaren Anders Johanssons bokserie Den glömda armén (2005), De glömda agenterna (2010) och De glömda blockbrytarna (2016). Böckerna finns på både svenska och norska. Mats Wallenius och Anders Johanssons Norges Tack till Sverige (2016). På sidan E-bok/film finns just nu två av dessa tillgängliga som e-böcker.

Romanerna Blå stjärnan av Jan Guillou (2015) och De våra av Lars Andersson (2015) som båda berör de svensk-norska relationerna under andra världskriget.

radioinslag

Operation Sepals. Handlar om ett spektakulärt samarbete i andra världskrigets slutskede mellan Sverige, Norge, Storbritannien och USA med syfte att stödja den norska motståndsrörelsens återtagande av hemlandet och att motverka ett ökat sovjetiskt intresse för Norden. Sveriges Radio Play, P3 Dokumentär (2011).

Norska krigsöden i Sveriges Radios arkiv. Under den rubriken presenteras en samling unika inspelningar ur radioarkivet med norska flyktingar och motståndsmän i Sverige 1940-45. Här finns också Göran Elgemyrs program om de norska XU-agenternas spionage i det tyskockuperade Norge. 

film

Dokumentärfilmen "Polititroppene"  (2005) finns att se på NRK-Play (sök på polititroppene). Den är i två avsnitt om vardera 60 minuter.

Videon finns också tillgänglig på sidan E-bok/film.

Studier och forskning

Svenska bilder av Norge - En studie av myndigheternas förhållande till svensk press 1940 – 1945. Av Krister Thun, magisteruppsats i historia, ht 2001. Handledare: Prof. Klas Åmark. Historiska institutionen, Stockholms universitet.

hemsidor