Lyssna på en ljudfil om minnesstenen (på svenska)

Listen to an audio recording regarding the memorial stone (in English) 

Minnesstenen

Norges tack

Folke Bernadottes väg

Minnesstenen överlämnades 1983 av Norges kung Olav V till Sveriges kung Carl XVI Gustaf. Det är en stor gråsten på 15 ton hämtad från Vassfaret i Norge där norska motståndsrörelsen hade ett av sina läger. En snarlik minnessten finns i Hyde Park i London och i Edinburgh. 

Minnesstenen är ett tack för att Sverige och den svenska befolkningen hjälpte Norge under andra världskriget då det var ockuperat av Nazi-Tyskland. En del i hjälpen var att på svensk mark utrusta och utbilda en norsk armé. Den hade täck-manteln polistrupperna. Stenen är också ett tack för de stora humanitära insatser som gjordes för Norge under kriget. 

Minnesstenen ligger vid Folke Bernadottes väg, som går längs med Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm, några steg från Nobelgatan/Dag Hammarskjölds väg. Den ligger på en gräsyta nedanför norska ambassaden. 

Vid MAURITZBERGS SLOTT finns en annan officiel norsk minnessten som tack från Norge.