INVIGNINGEN DEN 11 JUNI 2018

Ladda ner Øystein Limoseths tal här....

Klicka på bilderna för att förstora.
Bilder och film Robert Nygren om inget annat uppges. 

Ovan en kort film från invigningen den 11 juni 2018.
Till vänster Försvarsattaché överste Øystein Limoseth, vid Kgl. Norska ambassaden i Stockholm. 
Ambassadör Axel Wernhoff vid Sveriges ambassad i Oslo höll ett tal med anledning av stenens överlämnande.

Ladda ner Axel Wernhoffs tal här...

Trumpetarna Göran Kennmark och Nils-Åke Nilsson. Bild Juha Lipsanen.
Publikbild med Raija Wallenius rakt fram. Till vänster om henne Charlotte Söderman. Till höger i röd kavaj Everlyn Bøe.
Krigsveteranen Thor Hofsbro på väg fram till minnesstenen för att tala. Till vänster om honom Lars Engqvist, Svensk-norska samarbetsfonden, och till höger Anders Björck, tidigare försvarsminister.
Stabschefen för Norska försvarets museer, Stein W Aasland, håller ett tal om kättingens historia och läser dikten Norge brenner.
Dikten Norge brenner publicerad i Mauritzbergs lägertidning Hoj den 7 december 1944. Illustrationerna är gjorda av Erlend Grøstad som var verksam på Mauritzberg från sommaren 1944. De symboliserar ett Finnmark i brand och med en norrman som är ”fast länkad” i Sverige och kan inte komma till undsättning i Nordnorge. Klicka på bilden för större text.
Krigsveteranerna Egil Magnussen (till vänster) och Thor Hofsbro vid minnesstenen 2018. Båda besökte Mauritzberg under krigsåren.
Till vänster Charlotte Söderman, dotter till Harry Söderman, bakom henne greve Bertil Bernadotte, son till Folke Bernadotte, vid sidan om honom slottets ägarinna Liisa Lipsanen samt bakom henne Juha Lipsanen VD för Mauritzbergs Slott & Golf. På knä till höger försvarsattaché överste Øystein Limoseth, bakom honom Mats Wallenius, direktör för Svensk-norska samarbetsfonden, och vid sidan om honom Dicki Sörensen som utfört det praktiska arbetet med minnesstenen.
Författaren Anders Johansson blir intervjuad av Titti Elm från Sveriges Radio.