mer information

Framtagandet av dokumentation kring verksamheten på Mauritzbergs slott under åren 1943-1945 har gjorts av Anders Johansson och Mats Wallenius. Tillsammans har de författat boken Norges tack – Svek, samverkan och solidaritet över Kölen 1940 – 1945. Boken är utgiven av Svensk- norska samarbetsfonden 2016 och finns som gratis e-bok på www.norgestack.se.

Anders Johansson har även författat böckerna Den glömda armén (2005), De glömda agenterna (2010) och De glömda blockbrytarna (2016), vilka alla tre handlar om svensk-norska relationer under andra världskriget. De tre böckerna finns utgivna på både svenska och norska.  Boken Den glömda armén finns också som e-bok för gratis nedladdning på www.norgestack.se

Förutom boken Den glömda armén finns det ganska lite dokumentation om verksamheten på Mauritzberg 1943-1945 och "hamnpoliserna". Mer studier & forskning kring det temat välkomnas. Den samlade information som finns i direkt anknytning till krigsåren är en artikel i skriften Batterisalven - Kystartilleristernes egen avis - nr 8-9 utgiven oktober-november 1946. I den finns en längre läsvärd artikel av major Hans Solli, som var chefsinstruktör på Mauritzberg.

Vidare finns ett avsnitt om Mauritzberg i Harry Södermans bok Skandinaviskt mellanspel från 1945. Det finns även ett avsnitt om "hamnpoliserna" och verksamheten på Mauritzberg i skriften De norske polititroppene i Sverige 1943-1945 som utkom 1983. 

I övrigt har material huvudsakligen tagis fram från riksarkiven i Sverige och Norge samt Kgl. Krigsarkviet i Stockholm. För letande i de arkiven  riktas ett särskilt tack till Elisabeth Selmer, Paul Heisholt, Lars Hallberg och Per Clason. Ett tack även till Per Iko för letande i tidningsarkiv. 
 

Forskning och tips på litteratur, film och radioinslag

För översikt om forskning angående svensk-norska relationer under andra världskriget samt mer tips på litteratur, filmer och radioprogram, läs här...

sverige och norge under andra världskriget

Texterna om "polistrupperna" handlar om relationen mellan Sverige och Norge under den senare delen av andra världskriget, åren 1943 - 1945. Under de första krigsåren var relationen dock mer spänd. Om detta redovisas på www.norgestack.se och avsnittet Sverige och Norge under andra världskriget. 
 Läs mer..
Boken Norges tack.

"Det er lenge siden jeg beskjeftiget meg mer inngående med svensk-norske spørsmål under krigen, og når jeg nå på nytt dukket ned i dem i forbindelse med "Norges tack till Sverige", ble jeg slått av hvor mange fasetter forholdet mellom våre to land hadde". 

Historiker och professor emeritus Ole Kristian Grimnes.

En av de arkivmappar som har identifierats.
Minnessten på Kungl Djurgården i Stockholm.


Klicka på bilderna för att förstora.