om den norska minnesstenen på mauritzbergs slott

Stenen avtäcktes den 11 juni 2018 som en 75 årsmarkering av att satsningen med ”polistrupperna” började i Sverige 1943 och att den militära verksamheten startade samma år med ”hälsoläger” på Mauritzberg, vilket senare blev träningslägret av ”hamnpoliser”. Detta beskrivs närmare i avsnittet "Åren 1943 - 1945" och ljudfilen till vänster. 

Initiativtagare till att minnesstenen restes var Svensk-norska samarbetsfonden.  Under arbetet deltog även Kgl. Norska konsulatet i Norrköping.

På stenen är det inhugget följande text: Norge takker for militaer hjelp på Mauritzberg 1943-1945. Stenen överlämnades på Norges vägnar av försvarsattaché överste Øystein Limoseth, vid Kgl. Norska ambassaden i Stockholm. Den mottogs av Axel Wernhoff, Sveriges ambassadör i Oslo. 

Strax innan den lilla bron till slottet, på vänster sida, står det en informationsskylt om stenen. På skylten finns också en QR-kod som är kopplad till en ljudfil för mer information. 

Kättingen på stenen är från K/S NOrge

På minnesstenen hänger en kätting som kommer från det norska kungaskeppet Norge. Det är den norska kungens fartyg som skänktes till kung Haakon VII av det norska folket 1947 inför hans 75-års dag. Det döptes till Norge och sjösattes 1948. Fartyget utsattes för en brand 1985 och blev renoverat samt åter satt i bruk året därpå. Det används fortfarande av den Kungliga familjen med manskap från norska sjöförsvaret.

Innan fartyget köptes till kung Haakon var det i brittiskt ägo och dess namn var då Philante. Under andra världskriget användes det av brittiska marinen som bland annat eskortfartyg och lasarettfartyg.

Kättingen symboliserar sammanhållning mellan två fästen, mellan Sverige och Norge. Den är en gåva från norska marinmuseet i Horten.

bidragsgivare

Resningen av minnesstenen kunde möjliggöras med hjälp och ekonomiskt stöd  från Kgl. Norska ambassaden i Stockholm, Kgl. Norska konsulatet i Norrköping, Det Norske Samfund och Svensk-norska samarbetsfonden samt finansmannen Björn Savén och slottsägarinnan Liisa Lipsanen. Härutöver utförde Dicki Sörensen och Göran Johansson stora insatser med det praktiska arbetet med stenen.

Bild på informationsskylten för minnesstenen. Foto Juha Lipsanen. Till höger en bild på "polistruppernas" märke med monogrammet för Haakon VII, Norges kung 1905 - 1957. Med kättingen på minnesstenen finns även en koppling till kung Haakon VII eftersom den kommer ursprungligen från hans kungaskepp K/S Norge. Monogrammet pryder informationsskylten högst upp.

Klicka på ovan ljudfil för att lyssna på en sammanfattning av bakgrunden till minnesstenen. 

Klicka på bilderna för att förstora.

Minnesstenen på sin storslagna plats med slottet i bakgrunden. Ute i vattnet syns även den kobbe där det byggdes en miniatyrfästning under åren 1944- 1945. Bild Mats Wallenius.
Minnesstenen på Mauritzbergs slott. Foto Robert Nygren.
Dicki Sörensen (till vänster) och Mats Wallenius, Svensk-norska samarbetsfonden, under arbetet med minnesstenen våren 2018. Kättingen är drygt 1 meter och väger ca 40 kg. Bild Raija Wallenius.