ETT SLOTT MED LÅNG HISTORIA

Mauritzbergs slott ligger vid Bråviken i Östergötland, ca 35 km från Norrköping. Slottet omnämns i olika historieböcker redan på 1500-talet och har sedan dess haft skiftande öden under en lång rad ägare. Det eldhärjades  av ryska trupper år 1719, men byggdes snabbt upp på nytt av greve Claes Ekeblad. Med den ursprungliga exteriören varsamt bevarad är det i dag ett modernt konferens- och golfhotell. 

Innan dagens verksamhet påbörjades har slottet sedan 1940-talet varit hushållsskola, semesterhem för Luxors personal och behandlingshem. Härtill har det varit ett träningsläger för norska soldater under andra världskrigets senare hälft, åren 1943 - 1945. 

Även om den norska militära verksamheten på Mauritzberg endast var under tre år, vilket är en mycket kort tidsperiod i slottets långa historia, så är de tre åren samtidigt mycket viktiga för Norge under andra världskriget. Med anledning av att det 2018 var 75 års sedan den militära verksamheten påbörjades på Mauritzberg restes en minnessten. Den är inte endast en viktig pusselbit i slottets historia, utan även i den norska och svensk-norska krigshistorien. 

För mer information om slottet och dess historia, se www.mauritzberg.se
Mauritzbergs slott sommaren 1944 med den norska flaggan på slottstaket och en soldat i förgrunden. Bild Erlend Grøstad.
Mauritzbergs slott sommaren 2018. Bild Mats Wallenius.
Karta från Mauritzbergs hemsida.

Klicka på bilderna för att förstora.