folke bernadottes väg

Minnesstenens placering på Folke Bernadottes väg

Minnesstenen Norges tack ligger sedan maj 2016 vid Folke Bernadottes väg, en promenadväg som går längs med Djurgårdsbrunnsviken på Djurgården i Stockholm. Stenen ligger på en gräsyta nedanför norska ambassaden, några hundra meter från Nobelgatan/Dag Hammarskjölds väg. Läs mer...

Folke Bernadotte och de vita bussarna

Under de sista krigsmånaderna våren 1945 medverkade Folke Bernadotte i räddningsaktionen De vita bussarna. Initiativtagaren till aktionen var den norske envoyén Niels Christian Ditleff. Det finns olika uppgifter, men uppskattningsvis räddades minst 15 000 människor, därav ungefär 8000 danskar och norrmän, från tyska koncentrationsläger genom denna räddningsaktion. Läs mer...

Folke Bernadotte och Kung Olav

Den 17 maj 1945, Norges nationaldag, står greven Folke Bernadotte tillsammans med Norges kronprins Olav på Slottsbalkongen i Oslo och gör honnör för det norska folket. Denna händelse är dokumenterad på ett historiskt foto som återfinns på informationsskylten vid minnesstenen Norges tack.
Läs mer...

om Folke Bernadottes väg

Folke Bernadottes väg i Stockholm fick en förstärkt profil då en byst av honom avtäcktes av prins Carl Philip den 16 september 2011. Bysten är framtagen av den norska skulptören Solveyg Schafferer. Den står nedanför Etnografiska museet, vid promenadvägen som löper från Djurgårdsbrunn till korsningen Nobelgatan/Dag Hammarskjölds väg. 
Läs mer...

Monument längs med Folke Bernadottes väg

Den norska minnesstenen Norges tack ligger i en linje med andra minnesmärken längs vägen: FN-monumentet och veteranmonumentet Restare. FN-monumentet är ett minnesmärke ägnat de svenskar som omkommit i FN-tjänst. Restare är ett minnesmärke för svenska civila och militära veteraner. Läs mer...

Veterandagen och "frigjøringsdagen"

Veterandagen i Sverige är en årlig ceremoni som genomförs den 29 maj varje år i syfte att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella operationer. Motsvarande veterandag i Norge är den 8 maj som är den norska frigjøringsdagen (befrielsedagen). Läs mer...

Norska legationen och ambassaden

I närheten av minnessten Norges tack ligger fastigheten Strandvägen 59. Under åren 1917 - 1940 fanns i den fastigheten den norska Legasjonen (dåtidens ambassad). Hösten 1940 flyttade den till större lokaler i fastigheten Banérgatan 37. Ovanför minnesstenen, på andra sidan Djurgårdsbrunnsvägen, ligger norska ambassaden. Den är ritad av den norske arkitekten Knut Knutsen. Byggnaden invigdes 1952.  Läs mer...