Andra monument längs med Folke Bernadottes väg

Den norska minnesstenen Norges tack ligger i en linje med andra minnesmärken längs vägen: FN-monumentet, veteranmonumentet Restare och bysten av Folke Bernadotte.

FN-monumentet är ett minnesmärke ägnat de svenskar som omkommit i FN-tjänst, beläget vid Djurgårdsbrunnsvikens strand, nära Sjöhistoriska museet. Monumentet invigdes av kung Carl XVI Gustaf den 24 oktober 1995 i samband med FN:s 50-års jubileum. Konstverket är skapat av Liss Eriksson.

Restare är ett minnesmärke för svenska krigsveteraner och det står i närheten av FN-monumentet. Namnet kommer från det latinska verbet "restare" (re stare) och betyder att stanna, vila, finnas kvar. Minnesmärket invigdes på Veterandagen den 29 maj 2013 i närvaro av kung Carl XVI Gustaf. Restare är skapat av skulptören Monika Larsen Dennis.

Bysten av greve Folke Bernadotte avtäcktes av prins Carl Philip den 16 september 2011. Bysten är framtagen av den norska skulptören Solveyg Schafferer.  Folke Bernadotte var en svensk arméofficer, rödakorsledare och diplomat. Under andra världskrigets slutskede ledde han flera räddningsaktioner för Röda Korset. Bysten är skänkt av privata personer och organisationer till Stockholms stad.
 
Motsvarande byst finns även bland annat på Voksenåsen som är ett konferenshotell och svensk-norskt kulturcentrum ovanför Holmenkollen i Oslo. Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige som tack för den humanitära hjälpen under och strax efter andra världskriget. Bysten finns också i Engelska parken i Uppsala samt i FN:s högkvarter i New York.
 
Den norska minnesstenen Norges tack, som också ligger längs med Folke Bernadottes väg, är i första hand ett tack för att Sverige - på svensk mark – utbildade och utrustade norska polissoldater under andra världskriget. Minnesstenen är också ett tack för olika humanitära insatser som Sverige och den svenska befolkningen gjorde för Norge. Det var bland annat mottagande av norska flyktingar, mattransporter och räddningsaktionen med de vita bussarna.  Minnesstenens placering  passar därmed in i ett övergripande tema kring minnesmärken längs med Folke Bernadottes väg, det vill säga minnen över insatser som har gjorts i krig eller diplomati för att försvara demokrati och fred.
 

FN-monumentet. Foto Mats Wallenius
Restare monumentet. Foto Mats Wallenius
Byst av Folke Bernadotte. Foto Mats Wallenius
Minnesstenens nya placering. Foto Mats Wallenius

Klicka på bilderna för att förstora.