Norska legationen och ambassaden

Omkring  800 meter från minnessten Norges tack ligger fastigheten Strandvägen 59. Under åren 1917 ­ - 1940 fanns i den fastigheten den norska legasjonen (dåtidens ambassad). Från krigets utbrott i april 1940 blev den en viktig sambandscentral mellan hjemmefronten och exilregeringen i London. Hösten 1940 flyttade legasjonen till större lokaler i fastigheten Banérgatan 37, några kvarter längre bort på Östermalm, där ambassadverksamheten bedrevs efter kriget fram till 1951. I detta sammanhang kan även fastigheten på Jungfrugatan 6 nämnas eftersom den också har en plats i Norges krigshistoria. I den fastigheten, som också ligger på Östermalm, fanns den militära underrättelsetjänsten med agenter och kurirer i Norge i samverkan med överkommandot i London. Sverige blev under kriget en allt mer viktig sambandscentral för norska hjemmefronten och exilregeringen i London. Efterhand växte den norska administrationen med civila och militära kontor på ett 20-tal adresser enbart i Stockholm. En övergripande sammanfattning av de ”norska sambandscentralerna” i Sverige finns att läsa här (pdf).

Ovanför minnesstenen, på andra sidan Djurgårdsbrunnsvägen, ligger norska ambassaden. Den är ritad av  den norske arkitekten Knut Knutsen. Tomten inköptes av norska stortinget (riksdagen) 1947 och dåvarande kronprins Olav satte första grundstenen den 10  november 1950.  Tomten finansierades som en del av slutuppgörelsen mellan Sverige och Norge efter kriget, då båda länderna var skyldiga varandra pengar. Byggnaden invigdes av den norska utrikesministern Halvdan Lange i sällskap av den svenska utrikesministern Östen Undén den 15 juli 1952.

Byggnaden är både ambassad och residens. Den är även byggd för att kunna användas för mindre konferensen samt konsert- och programverksamhet. För mer information, besök www.norge.se.

Legationen på Strandvägen 59. Foto Mats Wallenius
Bild på Kungl. Norska ambassaden på Skarpögatan 4 i slutskedet av färdigställandet av byggnaden 1952. Foto Riksarkivet
Kungl. Norska ambassaden idag. Foto Norska ambassaden

Klicka på bilderna för att förstora.