Veterandagen och frigjøringsdagen

Veterandagen i Sverige är en årlig ceremoni som genomförs den 29 maj i syfte att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära eller civila humanitära operationer. Det är också en dag att högtidlig-hålla minnet av stupade och omkomna. Veterandagen firas på den av FN 
instiftade Internationella fredssoldatdagen (UN Peacekeepers Day). Högtidlighållandet i Stockholm sker vid Sjöhistoriska museet, vid monumenten Restare och FN-monumentet. 

I Norge högtidlighålls veterandagen den 8 maj som är den norska frigjørings-dagen (befrieldagen) då Norge åter blev fritt  1945 efter fem års ockupation av Nazi-Tyskland.

Den norska veterandagen infördes 2011 och har som syfte att ”hedre deltagere i andre verdenskrig, så vel som dem som har tjenestegjort i FN:s freds-bevarende styrker og andre internasjonale operasjoner”.