den norska minnesstenen på mauritzbergs slott

Minnesstenen är ett officiellt tack från Norge till Sverige för militärhjälp under andra världskrigets senare hälft.

 
Mauritzbergs slott vid Bråviken i Östergötland, ca 35 km från Norrköping, utgör en viktig plats i Norges krigshistoria. Under åren 1943 – 1945 tränades där ca 1 300 norrmän för tjänst inom norska polistrupperna, marinen, kustartilleriet och handelsflottan Nortraship.Det var ett av världens största rederi under andra världskriget och var av mycket stor betydellse för såväl Norge som de allierades krigsinsatser. 
 
De utbildades och utrustades med svensk militär hjälp under täckmantel av ”hamnpoliser”. Det var en unik del i det stora projektet med ”polistrupperna” – en hemlig norsk armé i Sverige, med sikte på insats i hemlandet vid Nazi-Tysklands kapitulation. Vid freden i maj 1945 bestod armén av över 15 000 norrmän vid ett 20-tal förläggningar runt om i Sverige, var av Mauritzberg slott var ett läger. 

På Mauritzberg utbildades även 100-tals till signalister och radiotekniker och -operatörer. Denna personal var mycket viktig för sambandstjänster, såsom t.ex interna kommunikationer vid inmarscherna i samband med freden, övervakning i Finnmark och för underrättelsetjänsten.
 
Stenen avtäcktes 2018 som en 75 årsmarkering av då satsningen med ”polistrupperna” började i Sverige och då den militära verksamheten utvecklades på Mauritzberg.
 
På minnesstenen hänger en kätting som kommer från det norska kungaskeppet Norge. Det är den norska kungens fartyg som skänktes till kung Haakon VII av det norska folket 1947 inför hans 75-års dag. Fartyget döptes till Norge och sjösattes 1948. Det används än idag av norska Kungafamiljen. 

Minnesstenen restes på initiativ av Svensk- norska samarbetsfonden och med stöd av olika bidragsgivare. Se vidare avsnittet Minnesstenen. 

Svensk-norska samarbetsfonden har även den en koppling till andra världskriget. Läs mer här...

Lyssna på ett kort radioreportage från Radio Östergötland.

Minnesstenen på Mauritzbergs slott. Foto Robert Nygren.
Nortraships flagga 1940–1945. Namnet Nortraship är en förkortning för Norwegian Shipping and Trade Mission.
K/S Norgen med ankarkättingen nedfälld i vattnet.

Klicka på bilderna för att förstora.