återinvigningen

Den 29 – 30 maj 2016 skedde en markering  kring minnesstenens nya placering. Markeringen var uppdelad i två aktiviteter. Dagen innnan,
den 28 maj, publicerades en artikel (Understreckare) i Svenska Dagbladet av journalisten Björn Lindahl. 
 
Söndagen den 29 maj genomfördes en mer officiell markering i närvaro av bland andra överbefälhavare general Micael Bydén och greve Bertil Bernadotte, son till greve Folke Bernadotte. Vid ceremonin deltog även några av de kvarlevande norska polissoldaterna som genomförde sin polissoldatutbildning under åren 1943 – 1945 i Sverige. Närvarade var också Norges ambassadör Kai Eide och ett 80-tal inbjudna personer. Ceremonin öppnades och avslutades av tidigare statsrådet Lars Engqvist, ordförande i Svensk-norska samarbets-fonden.

I samband med ceremonin planterades ett minnesträd, en ornäsbjörk som är Sveriges Riksträd. Ornäs är också en tätort i Borlänge kommun i Dalarna, där det förekom utbildning av polissoldater och övrig personal på ett flertal orter under andra världskriget. Planteringen av trädet gjordes av polistruppveteranen Thor Hofsbro och Kasper Eikli Rygh, vars morfars far var polissoldaten Gunnar Eikli.
 
Måndagen den 30 maj  avhölls ett internt seminarium med studenter som läser freds- och konfliktstudier vid universiteten i Uppsala och Oslo. Syftet med seminariet var att följa upp den förhoppning som kung Olav hade om minnes-stenen, att den ”vil stå som et varig symbol på godt naboforhold i trengselstider og som inspirasjon for kommende slekter”.

Seminariet började vid minnesstenen med en föreläsning av författare Anders Johansson och fortsatte sedan på norska ambassaden. Vid seminariet föreläste Sven-Eric Söder, generaldirektör för Folke Bernadotte akademin, professor Peter Wallensteen, professor Hilde Henriksen Waage, universitetet i Oslo. forskare Ragnhild Nordås, PRIO Oslo, ambassadör Dag Nylander, journalist och författare Bitte Hammargren och ambassadör Kai Eide.
Seminariet arrangerades av norska ambassaden, Folke Bernadotteakademin och Svensk-norska samarbetsfonden. För genomförandet erhölls ekonomiskt stöd från Prins Carl Gustafs Stiftelse.

Efter seminariet åkte studenterna till Uppsala för fortsatta diskussioner och umgänge arrangerat av studentföreningen Pax et Bellum.

Plantering av minnesträd av veteranpolissoldaten Thor Hofsbro och Kasper Eikli Rygh. Foto Georg Kristiansen.
Sveriges överbefälhavare Micael Bydén hälsar på den norska veteranpolisoldaten Thor Hofsbro. Foto George Kristiansen.
Norska polissoldatveteraner samlade vid minnesstenen. Foto George Kristiansen.
Studenter från Oslo och Uppsala samlade vid minnesstenen. Foto Elisabeth Lien.
Ambassadör Kai Eide föreläser vid seminariet med studenterna. Foto Kristoffer Alm.

Klicka på bilderna för att förstora.