överlämnandet 1983

Minnesstenen avtäcktes tisdagen den 14 juni 1983. Närvarande var Norges och Sveriges statschefer, kung Olav V och kung Carl XVI Gustav, samt de två ländernas utrikesministrar Svenn Stray som själv var utbildad som polissoldat i Sverige under kriget, och utrikesminister Lennart Bodström som senare blev Sveriges ambassadör i Oslo. Svenn Stray ingick i den bataljon som med amerikanskt flyg från Luleå luftlandsattes i Finnmark i Nordnorge 1944/45.

Härtill närvarade ländernas försvarsledning. Från Sverige försvarsminister Anders Thunborg och överbefälhavare Lennart Ljung. Från Norge deltog hans kollega, försvarschef general Sven Aa. Hauge.

Vidare deltog representanter för de ca 20 kommuner där det förekom polis-soldatutbildning eller annan militär verksamhet under kriget. Tillsammans med allmänheten var det ca 1 500 personer vid ceremonin då minnesstenen avtäcktes i Galärparken. Efter ceremonin inbjöds hedersgästerna på lunch av . norska ambassaden med ambassadör Gunnar Rogstad som värd.

Lyssna på norska radioprogrammet Dagsnytt från den 14 juni 1983 när kung Olav överlämnar minnesstenen. Programmet innehåller också en intervju med den norska försvarsattachén Kåre Berg som var initiativtagare till att stenen överlämnades.

Att minnesstenen avtäcktes just 1983 skedde med anledning av att det var 40 år sedan som de första polissoldaterna utbildades på Johannesbergs slott i Gottröra, nära Arlanda. I början av juli 1983 fyllde kung Olav 80 år och därmed var ceremonin tidigarelagd till mitten av juni. Det var också den svenska kommitténs rekommendation med tanke på att juli var den stora semestermånaden.

Dagen innan, den 13 juni 1983, öppnades en utställning på Armémuseet i Stockholmom polissoldaterna och den norske Kongens garde gav konserter och uppvisning i Kungsträdgården och på Skansen. Efter särskilt tillstånd fick de marschera i de svensk/norska uniformerna från kriget.
 
Den 13 juni var det också kransnedläggning vid gravarna för docent Harry Söderman i Turinge kyrka och för general Nils Swedlund i Saltsjöbaden. Kransnedläggningen gjordes av den norske försvarschefen, general Sven Aa. Hauge. Att två enskilda svenska personer hedras på detta sätt av en utländsk försvarschef får betecknas som ovanligt. En tredje svensk militär som hedrades med kransnedläggning var general C A Ehrensvärd. Hans grav ligger i Tostrup i Skåne och därför företogs den ceremonin av försvarsattaché Kåre Berg den 16 juni. Arrangemangen den 13 juni avslutades med en stor middag på Karlbergs slott.

Docent Harry Söderman, även kallad Revolver-Harry, var en av initiativtagarna och drivkrafterna för etableringen av de norska polissoldatutbildningarna i Sverige under kriget. I Norge räknas han som en av motståndshjältarna i den norska frihetskampen. Han var kriminaltekniker och grundare av SKA, Statens Kriminaltekniska Anstalt, och dess förste chef åren 1939-1953.  Han var även verksam inom Interpol. Harry Söderman dog 1956.

För mer information om Harry Söderman, se avsnittet Polissoldaterna.

General Nils Swedlund, även kallad Stora bullret, var involverad i utbildningen av de norska polissoldaterna. Han var bland annat ledare för två stora övningar. Högste övningsledare var arvprins Gustav Adolf, far till Sveriges nuvarande kung. Under åren 1951 – 1961 var Swedlund överbefälhavare. Han dog 1965.

General Carl August Ehrensvärd var verksam vid den svenska försvarsstaben under 1940-talet. Han var chef för staben 1945-1947 och arméchef 1948-1957. Ehrensvärd dog 1974.Tidigare krigsarkivarie Erik Norberg har i boken Arméchef i orostid sammanställt hans dagboksanteckningar under åren 1938-1957. 
 
Sammantaget var överlämnandet av minnesmärket, och utställningen på Armémuseet, en viktig markering för att ge en förnyad bild över Sveriges och Norges relationer under kriget. Detta bekräftas i avslutningen av försvarsattaché Kåre Bergs slutrapport den 27 juni 1983 där han skriver följande: ”Det er grunn til å tro att minnesmerket og arbeidet med det har vaert av betydning ikke bare for norsk/svensk miliaert samarbeide, men for norske/svenske relasjoner generelt”. Det vill säga det som är minnesstenens övergripande syfte. Under 1983 författade Kåre Berg också en läsvärd skrift om polititroppene. Den finns att ladda ner i avsnittet Norges tack/Forskning

Nedan den norska försvarschefen, general Sven Aa. Hauges tal vid invigningen av av utställningen på Armémuseet den 13 juni 1983. 

Kung Olav med adjutant avtäcker minnesstenen. Foto Erling Eikli.
Norges kung Olav V överlämnar minnesstenen den 14 juni 1983 till Sveriges kung Carl XVI Gustaf. Foto Erik Berglund/TT/scanpix.
Kung Olav V till vänster och kung Carl XVI Gustaf till höger. Bakom kungarna sitter från vänster Sveriges försvarsminister Anders Thunborg, Norges utrikesminister Svenn Stray och Sveriges utrikesminister Lennart Bodström. Foto Kjell Dike/Svd/ TT/scanpix.
Artikel från Länstidningen den 14 juni 1983.
Ceremonin den 14 juni ägde rum en varm försommardag. Foto Erling Eikli.
Utställningen på Armémuseet var den första större publika utställningen om polissoldaterna i Sverige. Den blev starten på ett ökat intresse kring den gemensamma aktionen i den svensk-norska krigshistorien.

Klicka på bilderna för att förstora.

Bild från öppning av utställningen på Armémuseet den 13 juni 1983. I mitten överbefälhavare Lennart Ljung och till vänster om honom Norges försvarschef general Sven Aa. Hauge. Foto Armémuseets arkiv.