arbetskommittéer

Det bildades först en kommitté i Norge och sedan en motsvarande i Sverige. Kommittéerna hade kopplingar till försvarsmakten och försvarsdepartementet i respektive land. Utrikesdepartementet i Norge och Sverige var inte i någon större grad involverade arbetet.

I den norska kommittén ingick försvarsrådet Caspar Stephansen, överste Harald Rognhaug och kommendörkapten Kåre Berg. Den svenska kommittén bestod av överstelöjtnant Carl Leijonmarck, överstelöjtnant Ari Ohlsson och förvaltningsdirektör Åke Linde. Den sistnämnda var chef for Kungl. Djurgårds-
förvaltningen, det vill säga bland annat Galärparken där minnesstenen hamnade.

Försvarsrådet Caspar Stephansen var själv utbildad polissoldat i Sverige under kriget och överstelöjtnant Carl Leijonmarck hade varit instruktör för de norska polistrupperna.

Andra centrala personer var norska ambassadören Gunnar Rogstad och norska försvarsministern Anders C Sjaastad, men sannolikt var även den norska utrikesministern Svenn Stray involverad eftersom han var utbildad polissoldat i Sverige under kriget.

I Sverige var tidigare statsminister Tage Erlander involverad i arbetet. Han var statssekreterare hos statsrådet Möller under kriget och Erlander var en central person för etableringen av polissoldatutbildningen. Möller var en stor Norgevän och i hans statsrådsportfölj ingick bland annat polisväsendet.
 
Det finns inga noteringar om att minnesstenen behandlades som ett formellt ärende i någon av ländernas regeringar. I Sverige tog ÖB Lennart Ljung tog upp saken med dåvarande försvarsminister Torsten Gustavsson som i sin tur tog upp det med statsminister Torbjörn Fälldin. Detta skedde någon gång innan juni 1982. Det blev regeringsskifte i Sverige oktober 1982 då Fälldin och Gustavsson avgick. I skriftsamlingen Överbefälhavare Lennart Lungs tjänstedagböcker 1978-1983 omnäns minnesstenen med några korta noteringar.
 
I Norge skedde sannolikt samma informella förankring hos statsminister Kåre Willoch, som för övrigt var bosatt i Uppsala under kriget. I Norge var det också regeringsbyte. Det skedde en vecka innan överlämnandet av minnesstenen den 14 juni 1983. Den 8 juni bildades en koalitionsregering med Kåre Willoch som fortsatt statsminister. 

Försvarsminister Anders Sjaastad (till höger) och statsminister Kåre Willoch i Stortinget 1982. Foto Bjørn Sigurdssøn/NTB/scanpix.
Tage Erlander, Sveriges statsminister 1946 – 1969. Foto Sveriges Radio.

Klicka på bilderna för att förstora.

Lennart Ljung, Sveriges Överbefälhavare 1978-1986. Foto Bertil Ericson.
Norges tidigare utrikesminister Svenn Stray avtäcker bysten av Harry Söderman på Voksenåsen 2006. Stray utbildades till polissoldat vid Södermans första utbildningsläger på Johannesbergs slott 1943. Foto Terje Bendiksby/scanpix

Klicka på bilderna för att förstora.