inskriptioner på stenen

Den ursprungliga inskriptionen var tänkt att vara följande: ”Norske polititropper ble organisert og trenet i Sverige 1943 – 45 under den tyske okkupasjonen av Norge. Takknemlige nordmenn reiste denne sten våren 1983”. 

Under arbetsprocessen ändrades den till: ”Under den annen verdenskrig ble det i tiden 1943-45 organisert og trenet 14 700 norske politisoldater i Sverige. Takknemlige nordmenn reiste detta minnesmerket juni 1983".

För baksidan var förslaget följande: "Denne stenen er hentet fra området ved Vassfaret i Sør Norge hvor norske motstandsfolk trente under krigen. Det er idag en naturpark"

Ytan på stenen medförde att texten fick reduceras och den slutgiltiga texten på framsidan blev följande: "Norge takker for utdannelsen av 14 700 politisoldater i Sverige under den annen verdenskrig". På baksidan blev den slutgiltiga texten följande: "Stenen er hentet fra Vassfaret hvor norske motstandsstyrker hade base under krigen. Reist i juni 1983".

Slutgiltig inskription på stenens framsida.
Slutgiltig inskription på stenens baksida.

Klicka på bilderna för att förstora.