kung olav och kronprinsessan märtha

Det var inledningsvis inte givet att kung Olav skulle överlämna minnesstenen till Sverige 1983. Under planeringsarbetet nämndes även kronprins Harald, försvarsministern och försvarschefen. Men företrädare for Samarbeidsradet for krigsveteranforeningene, med kvarlevande personer från Hjemmefronten, ansåg att överlämnandet borde vara på högsta nivå. Det uttrycktes bland annat av Jens Christian Hauge, som var chef för hemmafrontens militära organisation, Milorg, och efter kriget var han försvarsminister under åren 1945 – 1952.
 
Möjligen var den uppfattningen viktig för kung Olav. Det var slutligen den norska försvarsministern Anders C. Sjaastad som frågade kungen. Det kan i sammanhanget beaktas att kung Olav inte deltog vid överlämnandet av minnesstenarna i London och Edinburgh 1978, vilket hade varit mer naturligt för honom än deltagande i Stockholm fem år senare. Detta sett mot bakgrund av att han som kronprins var i exil England under kriget och spelade en aktiv roll i den norska exilregeringen i London.
 
Beslutet av kung Olav att överlämna minnesstenen var mycket viktigt eftersom polistrupperna hamnade i skuggan av hjemmefronten efter kriget och de glömdes delvis bort. Det framkommer i Steinar Hybertsens dokumentärfilm "Den svensknorska truppen". Dokumentärfilmen är från 2015 och finns att se på NRK-Play (sökord polititroppene). Den är i två avsnitt om vardera 60 minuter.
 
Att kung Olav överlämnade minnessten 1983 ska också ses mot en intervju med kung Harald i Aftenposten och som återgavs i Svenska Dagbladet den 19 november 2005. Rubriken på artikeln är "Kung Olav glömde inte svenskt svek". I ingressen står det följande: "Norges förre kung Olav kom aldrig över det han betraktade som ett svenskt svek under andra världskriget. Det berättar hans son kung Harald i en intervju for Aftenposten”.
 
Även om kung Harald framhåller i intervjun att detta är utagerat och att det nu är goda relationer mellan länderna, så är artikeln intressant med tanke på minnesstenen. Möjligen var det ett sätt för kung Olav att på sin närstående 80 års dag sätta punkt för det svenska sveket. Eller så var hans motiv helt enkelt att hedra de norska polissoldaterna och markera att det fanns två sidor i Sveriges agerande under kriget. Vid överlämnandet av minnesstenen lyfter kung Olav även fram de omfattande humanitära insatser som Sverige gjorde för Norge under krigsåren. Hans tal kan läsas under avsnittet Norges tack.
 
Kung Olav var Norges kung under åren 1957 till 1991. Han var gift med prinsessan Märtha av Sverige som dog 1954. Norska kyrkan på Södermalm i Stockholm bär hennes namn och den invigdes 1976. Utanför kyrkan står en bronsstaty av kronprinsessan Märtha, skapad av den norska skulptören Kirsten Kokkin. Motsvarande staty finns utanför norska recidenset i Washington D.C och i Slottsparken i Oslo.  Att det finns en staty av henne i Washington D.C  ska ses mot bakgrund av att hon tillsammans med barnen under sin exil under andra världskriget tillbringade en del av sin tid i USA. Där blev hon en vän till president Roosevelt och hon anses ha påverkat hans stöd för Norge. 
Prinsessan Märtha av Sverige är förmodligen den enda svenska prinsessa som står som staty i tre huvudstäder.

På Kungl Djurgården finns det också en väg uppkallade efter henne. Det är en mindre väg öster om Isbladskärret, i närheten av Parkudden. I centrala Oslo finns även Kronprinsesse Märthas plass som är en parkanläggning. Den  ligger vid sidan om Rådhuset, i närheten av Olav Vs gate. 

Genom att med flytten av minnesstenen 2016 skapa en förnyad uppmärk-samhet kring stenens bakgrund, utgjorde den också en indirekt markering i Sverige av att det 2016 var 25 år sedan kung Olav dog. Flytten satte därmed också fokus på honom och hans svenska band genom sin hustru kronprinsessan Märtha. 

filmtips

DOKUMENTÄRFILM "PRINSESSA I EXIL"
Filmen handlar om kronprinsessan Märthas kamp för Norge under tiden i USA 1940-1945. Den är på 58 minuter och producerad 2016. Den finns för visning på UR-play till 31 juli 2020. Den finns även tillgänglig på NRK-play (Kronprinsesse Märthas krig)


Se videon på UR-play här

Skulptur av kronprinsessan Märtha utanför Norska kyrkan i Stockholm. Den är skapad av Kirsten Kokkin. Foto Mats Wallenius
Bild från avtäckningen av statyn utanför norska recidenset i Washington D.C 2011, vilket skedde i närvaro av kronprinsessan Märthas tre barn: Kung Harald, prinsessan Ragnhild och prinsessan Astrid. Foto John Hultgren/NTB/scanpix
Kronprinsessan Märtha tillsammans med USA:s president Roosefeldt i Washington DC, september 1942. Foto Royalcourt.no
Kronprinsessan Märtha i samtal med greve Folke Bernadotte och hans fru Estelle i mitten. Bilden är tagen vid prins Eugens 80-års dag 1 augusti 1945. Märtha och Folke Bernadotte var kusiner. Foto Henriksen & Steen/Cappelens bildarkiv.
Kronprins Olav och kronprinsessan Märtha i deras hem Skaugum i mars 1954. Detta är en av de sista bilderna av kronprinsessan Märtha före hennes död den 5 april 1954. Foto NTB/scanpix
Radiosamtal mellan Eleanor Roosvelt (till vänster) och kronprinsessan Märtha. Samtalet sändes i hela USA under krigsåren. Det var en av många insatser för opionsbildning för Norges sak som hon gjorde under sin vistelse där. Foto De kongelige samlinger.

Klicka på bilderna för att förstora.