minnesstenens namn norges tack

Minnesstenen har aldrig varit klassificerad som ett monument eller konstverk och därmed har den inte haft ett särskilt namn/titel. Ett ofta återkommande begrepp i såväl arkivmaterial som tidningsartiklar är Norges takk/Norges tack.  Det framkommer exempelvis i en tidig skrivelse daterad den 4 februari 1982 från den norska försvarsministern Anders C Sjaastad. Han skriver
följande: ”Stenen vil få en inskription som representerer Norges takk.”  Just  orden "Norges takk" bör anses sammanfatta de övergripande intentionerna med minnesstenen.  Därav har det begreppet från och med maj 2016, i samband med flytten av stenen, blivit minnesstenens namn. 

Namnet Norges tack speglar också innehållet i det tal som kung Olav höll 1983 vid överlämnandet. Det är ett brett tack som inte endast handlar om
utbildningen av polissoldater, utan också om de humanitära insatser som Sverige och den svenska befolkningen gjorde för Norge. Den breda appell som kung Olav anlägger i sitt tal är därmed även utgångspunkten för informationen om minnesstenens bakgrund och syfte.

Talet av kung Olav V från 1983, samt även tacktalet av kung Carl XVI Gustaf, finns att läsa i avsnittet Norges tack. 

Denna bild var symbolen för "Greseforeningen" som existerade 1947-1977. Föreningen hade ett 50-tal medlemmar på båda sidor av gränsen mellan Kongsvinger och Charlottenberg. Bilden är från år 1961, en akvarell signerad Sam -61

Klicka på bilden för att förstora.