Minnesstenens nya plats

Efter drygt 30 år var minnesstenen i behov av en renovering. Årtionden av skiftande väderlek hade tärt på bland annat stenens text. Under åren hade det även skett förändringar i Galärparken, vilket medförde att den blev anonym. Framför allt utbygganden av restaurang Josefina medförde att minnesstenens ursprungliga placering på bergskullen tappade sin ståtliga markering.  På initiativ av Svensk-norska samarbetsfonden, och efter godkännande av kung Carl XVI Gustaf, flyttades minnesstenen den 10 maj 2016 till sin nuvarande plats vid Folke Bernadottes väg, nedanför norska ambassaden.
 
Vid flytten valdes att behålla minnesstenens egen karaktär jämfört med minnesstenarna i London och Edinburgh. Med den nya placeringen är den en integrerad del av området längs Folke Bernadottes väg. Förbipasserande kan lätt se den och komma nära stenen för att läsa inskriptionen. Den är naturligt placerad på gräset och de stenar som tidigare lyfte upp den från berghällen är nedsänkta i marken. Den står på en liten kulle på gräsytan och framifrån är stenen ca 1.5 meter hög. Till stenen finns nu även en informationsskylt och stenen är belyst, vilket den inte var tidigare.

För genomförandet av flytten av minnessten utsåg fonden en arbetsgrupp bestående f.d försvarsminister Anders Björck, Pål Jebsen verksam i bland annat Norsk-svensk handelskammaren och fondens direktör Mats Wallenius. Arbetsgruppen började sitt arbete under våren 2015. Från Kungl. Djurgårds-förvaltningen var ståthållare Thomas Norell och parkchef Gunnar Björkman viktiga personer för att flytten kunde genomföras.

I arbetet deltog även ambassadör Kai Eide och press och  kulturattaché Eva Andresen Wickman på norska ambassaden i Stockholm. Även Kjell Anneling och Magnus Vahlquist, tidigare svenska ambassadörer i Oslo, var delaktig i arbetet. Likaså Anne Lund, Norges tidigare ambassadör i Oslo. I Norge var Erling Eikli, redatör för tidskriften Forsvarets Forum, till stor hjälp för att få fram bakgrundsmaterial kring minnesstenen. Per Clason, verksam vid Kungl Krigsarkivet, var också behjälplig i arbetet med att söka bakgrundsmaterial i Sverige. Härtill har författaren Anders Johansson varit en viktig "kunskapskälla" i arbetet. 

För mer information om minnesstenens nya placering, se avsnittet Folke Bernadottes väg.

Minnesstenens nya plats vid Folke Bernadottes väg. Vid stenen finns en informationsskylt. Foto Mats Wallenius
Minnesstenen ligger vid Folke Bernadottes väg. Den går längs med Djurgårds-brunnsviken. Foto Mats Wallenius.
Folke Bernadottes väg (markerat med rött) går längs med Djurgårdsbrunnskanalen. Vid den blå pricken ligger minnessstenen.

Klicka på bilderna för att förstora.