minnesstenarna i london och edinburgh

Norge hade redan 1978 överlämnat två motsvarande minnesstenar till Storbritannien. En är placerad i Hyde park i London och en i West Princes Street Gardens i Edinburgh. Inskriptionerna skiljer sig mellan dels dessa två stenar, dels den minnessten som överlämnades till Sverige. I övrigt är det samma typ av natursten och stenarna i London och Edinburgh är också från området kring Vassfaret, där stenen i Stockholm kommer från. Stenarna i London och Edinburgh stod som förebilder för minnesstenen i Stockholm och det fanns aldrig några planer på att det istället skulle vara en skulptur eller konstverk.

Minnesstenen i Hyde Park har namnet Norwegian War Memorial och finns längs med Serpentine Road, rakt emot the West Boat House. På hemsidan för Hyde Park står följande om minnesstenen: "The Norwegian Navy and Merchant Fleet presented this large granite boulder in 1978 as thanks for British support during World War 2. The memorial consists of a boulder of precambrian granite, mounted on three smaller stones". På framsidan står: "You gave us a safe haven in our common struggle for freedom and peace". På baksidan kan man läsa: "Worked and shaped by forces of nature for thousands of years".

Minnesstenen i Edinburgh, som kallas Norwegian Memorial stone, står i West Princes Street Gardens. På deras hemsida står följande om minnesstenen: "This massive gneiss boulder was presented on the 18th September 1978, by the Norwegian Army and accepted by General Sir Roland Gibbs, who asked Lord Provost Borthwick to receive the stone into the care of the city. It bears the inscription: "During the war years 1940-45 the Norwegian brigade and other army units were raised and trained in Scotland where we found hospitality, friendship and hope during dark years of exile. In grateful memory of our friends and allies on these isles. This stone was erected in the year 1978." On the back, it reads: "This boulder was brought here from Norway where it was worn and shaped for thousands of years by force of naturefrost, running water, rock, sand and ice until it obtained its present shape."

Gemensamt för minnesstenarna i London och Edinburgh är att de är i stående format, vilande på tre stenar som i sin tur står på stenplattor. De står i respektive park för sig själva på en ganska stor fri yta. Det finns ingen särskild informationsskylt i anslutning till stenarna.

Den svenska kommittén fick en förfrågan om minnesstenen i Stockholm skulle vara en liggande eller en stående sten. Åke Linde, som ingick i kommittén och var chef för Kungl. Djurgårdsförvaltningen, fick bestämma i den saken och han valde en liggande. Motiveringen var att han inte ville att den svenska stenen skulle bli ett plagiat på stenarna i London och Edinburgh.

Eftersom minnesstenen i Stockholm slutligen placerades på en bergskulle i Galärparken var det inte aktuellt med några särskilda stenplattor under stenen såsom i London och Edinburgh. I Stockholm blev placeringen mer att betrakta som en naturlig placering på några oregelbundet underliggande mindre stenar. Detta mer i syfte att minnesstenen skulle komma upp en bit från berghällen. Minnesstenen i Stockholm fick därmed — sannolikt medvetet — en mindre karaktär av monumental minnessten såsom i London och Edinburgh. 

Minnesstenen i London.
Minnesstenen i Edinburgh.
Inskriptioner i stenen i Edinburgh.
Minnesstenen i Hyde Park i London som invigdes 1978. Foto Erling Eikli.
Minnesstenen i Edinburgh som invigdes 1978. Foto Erling Eikli.

Klicka på bilderna för att förstora.