uppmärksamhet i media

Det finns inget TV-inslag i varken SVT eller NRK från överlämnandet av minnesstenen den 14 juni 1983. Vad gäller radioinslag finns ett reportage på ca 2.30 minuter i norska Dagsnytt, se avsnittet Överlämnadet 1983. I Sveriges radio är det endast som en kort nyhet från TT.
 
Ceremonin uppmärksammades i Svenska Dagbladet (SvD), Stockholms-Tidningen, Aftonbladet och DN den 15 juni 1983. Härtill förekom längre bakgrundsartiklar i SvD den 1 juni och i DN den 8 juni. Det bevakades av norska Aftenposten med bakgrundsartikel den 13 juni och den 15 juni från överlämnandet. I Aftenposten var det också en artikel redan den 24 februari 1983 som en form av upprop till kvarlevande norska veteranpolissoldater om att anmäla sig till ceremonin den 14 jun i Stockholm. Det var även en artikel i Dagbladet den 15 juni.
 
Med anledning av kransnedläggningen på docent Harry Södermans grav i Turinge den 13 juni 1983 publicerade Länstidningen i Södertälje en artikel. Motsvarande bevakning gjordes i skånska tidningar vid kransnedläggningen den 16 juni 1983 vid C A Ehrensvärds grav i Tostrup, exempelvis Ystads Allehanda, Skånska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet.
 
Under perioden den 2 maj – 7 juni 1983 gjorde den norske försvarsattachén Kåre Berg besök på 17 olika orter runt om Sverige där det förekom polissoldatutbildning under åren 1943 – 1945. I samband med dessa besök förekom bevakning i den lokala pressen. Ett urval av dessa tidningar är: Borlänge Tidning, Enköpings-Posten, Falukuriren, Hudiksvalls-Tidningen, Norrköpings Tidning, Norrtälje Tidning, Uppsala Nya Tidning och Södermanlands Tidning. Härtill gjordes inslag i flertalet regionala radiokanaler.
 
Utöver ovan uppräknade dagstidningar kan det även ha förekommit artiklar och reportage i andra tidningar/tidskrifter i såväl Norge som i Sverige.

ARKIV
I regeringskanslierna är det i första hand i försvarsdepartementens arkiv som material finns. Försvarsattaché Kåre Berg sammanställde en slutrapport som exempelvis finns i norska försvarsdepartementets arkiv. 

Första sidan på Svenska Dagbladet den 15 juni 1983.
Aftonbladet den 15 juni 1983.
Dagens Nyheter den 15 juni 1983.

Kilcka på bilden för att förstora den.