Stenens ursprungliga plats

Ursprungligen var tanken att minnesstenen skulle placeras på Skansen. Delvis med motiveringen av Skansens långvariga tradition av firandet av 17 maj, och inte minst under kriget då nationaldagsfirandet var förbjudet i Norge.  Varför stenen inte placerades på Skansen är inte klarlagt. Istället blev det vid Nordiska museet och Galärparken som ligger i närheten av Skansen. Det ansågs förmodligen vara ett naturligt alternativ med tanke på minnesstenarnas placering i London och i Edinburgh, där stenarna står i en öppen park. Härtill är det ”kungens mark” såsom det framhålls i ett norskt notat från planeringen, och därmed i klass med Hyde Park i London som är en ”Royal Park”.

När minnesstenen placerades i juni 1983 fanns varken dagens utbyggda Vasamuseum eller sagolekhuset Junibacken. De tillkom i juni 1990 respektive juni 1996. Dåvarande restaurangen Amiral, nuvarande Josefina (2016), var då inte heller så utbyggd som idag.

Stenens ursprungliga placering var på en bergskulle dit besökarna kunde gå fram till och runt stenen. Det fanns dock inte någon särskild informationsskylt om stenen. Vid sidan om stenen fanns en mindre flaggstång. Sammantaget var det vid den tidpunkten en mycket fin placering. 

Bilden är tagen 2015 då minnesstenen stod vid Nordiska museet. I bakgrunden ses utbyggnaden av restaurang Josefina. Foto Mats Wallenius
Bild från platsen innan restaurangen utbyggdes. Foto Norskt veteranmuseum, Furudal

Klicka på bilderna för att förstora.