norges tack

INLEDNING

Avsnittet Norges tack utgår ifrån det tal som kung Olav V höll när han den 14 juni 1983 överlämnade minnesstenen till kung Carl XVI Gustaf. Det är ett tal som inte bara handlar om polissoldaterna, utan även om mottagning av norska flyktningar, humanitära insatser, Folke Bernadotte och de vita bussarna samt opinionsbildningen i viss media, särskilt av Torgny Segerstad och Ture Nerman, Läs mer…

Sverige och Norge under andra världskriget

Sverige och Norge råkade på grund av yttre omständigheter i olika lägen under andra världskriget. Nazi-Tyskland ockuperade Norge, men lät Sverige vara i fred. Såväl landsflyktiga norska statsråd som norrmän i gemen kände sig svikna av svenska regeringen. Umgänget blev bättre efterhand som ockupationen förvärrades, och då svensk opinion blev alltmer pronorsk genom bland annat Norgehjälpen - och när krigets vindar vände i allierad riktning. Läs mer..

kungarnas tal

Vid överlämnandet framförde kung Olav ett brett tack. Det gällde inte bara för utbildningen av polissoldater, utan även för de humanitära insatser som Sverige och den svenska befolkningen gjorde under kriget, exempelvis mottagandet av ca 60 000 norska flyktingar liksom greve Folke Bernadottes insatser för att med de vita bussarna rädda tusentals norrmän ut ur tyska koncentrationsläger. Läs mer...

Polistrupperna – den norska armén i sverige

Minnesmärket är ett officiellt tack från Norge till Sverige. Ett tack för att Sverige - på svensk mark - utrustade och utbildade en norsk armé under andra världskrigets slut, åren 1943 till 1945.  Armén hade täckmanteln polistrupperna och omfattade ca 15 000 soldater. Trupperna hade träningsläger och baser på ett 20-tal orter runt om i Sverige. Sista krigsvintern medverkade de första trupperna i befrielsen av Finnmark och Kirkenes i Nordnorge. De norska trupperna transporterades genom Sverige och flögs från Luleå till Kirkenes i amerikanska militärplan. Läs mer…

Mottagandet av norska flyktingar

60 000 norska medborgare flydde till Sverige under andra världskriget för att undkomma Nazi-Tysklands ockupation. De var den största flyktingskaran efter krigsbarnen från Finland. Norges exilregering i London utvecklade ett eget samfund i Sverige med till stor del självständiga civila och militära verksamheter. Läs mer...

Svenska Norgehjälpen – En folkrörelse för ett broderfolk i nöd

Norge är ett välbärgat land tack vare stora rikedomar av främst olja och gas. Det var annorlunda för 70-75 år sedan. Då var Norge ockuperat och exploaterat. Få länder blev under andra världskriget så plundrade av Nazi-Tyskland, räknat per invånare. Vardagsvaror blev lyxvaror och hungersnöd hotade.  Svenska Norgehjälpen insamlade  65 000 ton livsmedel och kontantbidrag motsvarande 1,4 miljarder i 2016-års penningvärde. Läs mer...

Folke Bernadotte och de vita bussarna

Under de sista krigsmånaderna våren 1945 medverkade Folke Bernadotte i räddningsaktionen med de vita bussarna. Initiativtagaren till aktionen var den norske envoyén Niels Christian Ditleff. Det finns olika uppgifter, men uppskattningsvis räddades minst 15 000 människor, därav ungefär 8 000 danskar och norrmän, från tyska koncentrationsläger genom denna räddningsaktion. Läs mer....

Publicisterna Segerstedt och Nerman

Torgny Segerstedt var en svensk publicist och är mest känd för sitt tydliga ställningstagande mot nazismen som huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning (GHT). Han har ansetts vara en av de mest betydande antinazistiska publicisterna under andra världskriget; vissa av hans artiklar lästes upp i engelsk radio samma dag som de publicerats och i Norge betraktades han som en folkhjälte.

Ture Nerman var socialistisk journalist och satt i riksdagen 1930–1937 och 1946–1953. Under andra världskriget gav han ut den antinazistiska tidningen Trots allt! Tidningen utgavs 1939–1945, men flera nummer beslagtogs av censuren.
Detta är två personer som kung Olav särskilt omnämner i sitt tal 1983. Läs mer..

Voksenåsen och Svensk-norska samarbetsfonden

Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige som tack för den humanitära hjälpen under och strax efter andra världskriget. Gåvan överräcktes av statsminister Einar Gerhardsen till statsminister Tage Erlander 1955. Anläggningen öppnades 1960 i närvaro av kung Olav V och kung Gustav VI Adolf 1960. Voksenåsen ligger överst på Voksenkollen, ovanför Holmenkollen i Oslo, och drivs som ett konferenshotell och ett svensk-norskt kulturcenter.

Svensk-norska samarbetsfonden bildades 1949 genom kvarstående medel från Svenska Norgehjälpen och Norska nasjonalhjelpen, två hjälporganisationer som verkade under andra världskriget och ockupationen av Norge. Huvudsyftet med att etablera fonden var att skapa en ökad förståelse mellan länderna. Detta skall ses i perspektivet av att relationen mellan Sverige och Norge delvis var anspänd under de närmsta åren efter kriget. Läs mer...

för mer information

Detta avsnitt är att betrakta som ett urval av litteratur, radio- och filminslag, forskning, undervisningsmaterial, hemsidor etc angående polistrupperna och relationen mellan Sverige och Norge under andra världskriget. Läs mer…