För mer information

Detta avsnitt är att betrakta som ett urval av litteratur, radio- och filminslag, forskning, undervisningsmaterial, hemsidor etc angående relationen mellan Sverige och Norge under andra världskriget. Avsnittet är under uppbyggnad och tips på mer material välkomnas och kan sändas till mats@svensknorskafonden.org.

Studier och forskning

Sommaren 2017 fick Linus Karlsson (Göteborgs universitet) och Kurt Henrik Dalmo (Universitetet i Tromsø) i uppdrag av Svensk-norska samarbetsfonden att kartlägga (inventera och klassificera) den litteratur som sedan 1991 publicerats avseende svensk-norska relationer under andra världskriget.
Utgångspunkten för inventeringen var antologin Broderfolk i ufredstid (red. Stig Ekman och Ole Kristian Grimnes), som publicerades 1991. Den boken är i nuläget det senaste verk där forskningsrön kring de svensk-norska relationerna under kriget samlats i bredare perspektiv och med flera olika teman.

Kartläggningen syfte är att 1) peka ut områden i boken Borderfolk i ufredstid som kräver uppgradering/fördjupning utifrån resultaten av inventeringen av senare forskningsrön, 2) undersöka vad som skett på de områden som inte täcktes in antologin 1991, men som den identifierade som viktiga framtida forskningsområden, 3) utröna vilka områden som fortsatt framstår som «vita fläckar» eller områden där det fortsatt finns motstridiga uppfattningar. 

Bifogade pdf-filer omfattar dels  slutrapporten utan bilagor gällande arkivöversikt och litteraturöversikt, dessa bifogas som separata dokument, dels en sammanfattning av rapporten. Materialet är från februari 2018. 

Litteratur

Vad gäller mer övergripande material om "polistrupperna" kan framför allt tre böcker/skrifter framhållas: Skandinaviskt mellanspel av Harry Söderman från 1945, skriften den De norske polititroppene i Sverige 1943-1945 av norska Forsvarsdepartementets presse- og informasjonsavdeling från 1883 och Den glömda armén av Anders Johansson från 2005.Härutöver finns enskilda biografier och mer specifik litteratur. Några är listade i nedan bifogad sammanställning "Litteratur mm..." Södermans bok finns i nytryck och kan besällas från Norsk veteranmuseum, se web-adress längre ner. Skriften från 1983 finns att ladda ner nedan. Texterna i skriften från 1983 är författade av kommandörkapten Kåre Berg som var norsk försvarsattaché i Stockholm och som var initivtagare till att det restes en minnessten i Stockholm samma år samt att det avhölls en utställning på Armémuseet. För mer information om Kåre Berg, se avsnittet Minnesstenen. 

Anders Johanssons har författat en bokserie med tre fristående böcker som handlar om de svensk-norska relationer under andra världskriget: Den glömda armén (2005), De glömda agenterna (2010) och De glömda blockbrytarna (2016). Böckerna finns på både svenska och norska. Tillsamans med  Mats Wallenius har Anders Johansson också författat boken Norges tack - svek, samverkan och solidariet över Kölen 1940-1945. Boken är utgiven av Svensk-norska samarbetsfonden (2016). På www.norgestack.se -  E-bok/film finns två av dessa tillgängliga som e-böcker.

Bifogad pdf-fil är en förteckningen som i stort sett är begränsad till material som direkt eller indirekt berör bilaterala/svensk-norska relationer under andra världskriget. Det gäller material om händelser, företeelser och personer inom detta tema. Den är sammanställd under hösten 2017.

Nedan pdf-fil är en förteckningen som i stort sett är begränsad till material som direkt eller indirekt berör bilaterala/svensk-norska relationer under andra världskriget. Det gäller material om händelser, företeelser och personer inom detta tema. Den är sammanställd under hösten 2017.

radioinslag

Operation Sepals. Handlar om ett spektakulärt samarbete i andra världskrigets slutskede mellan Sverige, Norge, Storbritannien och USA med syfte att stödja den norska motståndsrörelsens återtagande av hemlandet och att motverka ett ökat sovjetiskt intresse för Norden. Sveriges Radio Play, P3 Dokumentär (2011).

Norska krigsöden i Sveriges Radios arkiv. Under den rubriken presenteras en samling unika inspelningar ur radioarkivet med norska flyktingar och motståndsmän i Sverige 1940-45. Här finns också Göran Elgemyrs program om de norska XU-agenternas spionage i det tyskockuperade Norge. 

film

Dokumentärfilmen "Polititroppene"  (2015) finns att se på NRK-Play. Den är i två avsnitt om vardera 60 minuter.

En nedkortad svensk version i ett avsnitt finns också tillgänglig på sidan E-bok/film.

På SVT-play finns en film om Harry Söderman ("Revolver-Harry"). Den kan endast ses i Sverige och finns för visning till den 31 december 2018. 

Norsk veteranmuseum

I Furudals Bruk, ca 40 km norr om Rättvik,  finns ett museum som baseras på  de norska polistruppernas historia 1943-45. För mer information se www.norskveteranmuseum.se

Klicka på bilderna för att förstora

Boken Borderfolk i ufredstid utkom 1991 som ett resultat av en seminarieserie som Svensk-norska samarbetsfonden och Voksenseån initierade 1985.
Skriften De norske polititroppene i Sverige 1943-1945 utgavs 1983 och är på 32 sidor.
På www.norgestack.se finns bland annat boken Den glömda armén att ladda ner gratis.
Boken Utan kvinnorna hade det inte gått - Norge -Sverige 1940-195 är en av de många böcker som nämns i i pdf-filen Litteratur mm om sv-no under kriget.
Dokumentärfilmaren Steinar Hybertsen som har gjort filmen "Polititropene" 2015.
Norskt veteranmuseum i Furudal bruk.