Voksenåsen och Svensk-norska samarbetsfonden

Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige som tack för den humanitära hjälpen under och strax efter andra världskriget. Gåvan överräcktes av statsminister Einar Gerhardsen till statsminister Tage Erlander 1955. Anläggningen öppnades i närvaro av kung Olav V och kung Gustaf VI Adolf 1960. Voksenåsen ligger överst på Voksenkollen, ovanför Holmenkollen i Oslo, och drivs som ett konferenshotell och ett svensk-norskt kulturcenter.

Syftet med verksamheten i kulturcentret är att stärka samhörigheten och samarbetet mellan Sverige och Norge. Verksamheten spänner från språk och kultur till dagsaktuella politiska och ekonomiska frågor, näringsliv, turism och regionalt samarbete samt Sveriges och Norges internationella engagemang.  Verksamheten innefattar också frågor om yttrandefrihet, respekt och tolerans i ett mångkulturellt samhälle. För mer information www.voksenaasen.no 

Svensk-norska samarbetsfonden bildades 1949 genom medel från Svenska Norgehjälpen. och Norska nasjonalhjelpen. Två hjälporganisationer som verkade under andra världskriget och ockupationen av Norge. Huvudsyftet med att etablera fonden var att skapa en ökad förståelse mellan länderna. Detta skall ses i perspektivet av att relationen mellan Sverige och Norge delvis var anspänd under åren efter kriget.

Det bildades en fond i Sverige och en i Norge. De två fonderna förenades 1993 och fonden är sedan dess en svensk stiftelse med säte i Stockholm. Fondens uppgift är att främja svensk-norskt samarbete. Detta sker genom att verka för ömsesidigt utbyte och information om svenska och norska kultur- och samhällsförhållanden. För att utföra sin uppgift bedriver fonden en verksamhet som finansieras med medel från den årliga avkastningen av fondens kapital. En del av fondens verksamhet utförs i samarbete med Voksenåsen. 

Styrelsen utses av den svenska regeringen efter samråd med kulturdepartementet i Norge gällande de norska ledamöterna.
För mer information www.svensknorskafonden.org

Voksenåsen - Norges nationalgåva till Sverige. Foto Voksenåsen.
Voksenåsen - Norges nationalgåva till Sverige. Foto Voksenåsen.
Voksenåsen konferens- och kulturcenter i Oslo. Foto Voksenåsen
Konstutställning på Voksenåsen. Foto Voksenåsen
Konferens på Voksenåsen, vid detta tillfälle med Norges forskningsråd. Foto Voksenåsen
Sommarakademin på Voksenåsen. Foto Vokensåsen